21 juli 2012

Stridsenheten rapporterar!

Det är en faslig oreda här nuförtiden så nu styr jag upp verksamheten!

I söndags styrdes den mobila enheten norröver och det tränades. Den grå tingesten skulle träna med sina likasinnade.

I spårövningen var det meningen att min egen förare skulle utlånas för att gå spår med den grå tingesten. Mattarna kvarstannade vid den mobila enheten men blev snart uppringda till spårstarten. Detta då den grå tingesten uppvisat en ytterst störande civil olydnad och vägrat spåra utan att Matte var närvarande. Man får alltid skämmas i den grå tingestens närvaro!

Efter fullgjort spår, fick mattarna ikläda sig rollen av vilsegående i skogen och jag åtog mig uppdraget att lokaliseras dem och medelst skall informera min förare om deras befinnelse. Naturligtvis utförde jag uppdraget med perfektion!

Rast vila följde och sedan lastades en liten okänd grå tingest ut. Jag lät omedelbart meddela att vidare bekantskap inte var av intresse. Den grå tingesten svansade glatt ut i skogen och återkom efter en stund med en motbjudande kadaverdel av okänd härkomst.

Efter detta tyckte både jag och min förare att det var hög tid att Matte fick spåra med en riktig hund. Husse iklädde sig rollen av springande brottsling och jag och Matte av efterföljande och rättviseskipande hundenhet. Vi kommer inte göra om detta experiment!

När väl Matte hade fått upp erforderlig hastighet på sina korta ben, uppvisade hon en synnerlig oacceptabel förmåga att hålla sig upprätt. Utan förvarning spändes min lina och av Matte syntes inte ett spår. Jag följde linan tillbaka och hittade Matte i en grop. Fullständigt inkompetent som förare i en rättviseskipande enhet! Detta sporrade mig att genast leta upp min egen förare och återställa enheten!

Efter fullgod träning styrdes den mobila enheten söderöver och efter återkomst till basen, övergick verksamheten i rast och återhämtningsfas.

Vid tangentbordet!

Stridstysken
K9-rep i Stridsenheten.

Inga kommentarer: